Crisiskernteam

Goed functionerende crisisteams vervullen een sleutelrol in de crisisbeheersing. Binnen een crisisteam vormen de voorzitter met zijn/haar ondersteunende rollen informatiecoördinator, secretaris/verslaglegger en adviseur crisisbeheersing een kernteam. Goed functioneren van dit kernteam is randvoorwaardelijk voor een effectieve besluitvorming. Deze module biedt deze kernteams de mogelijkheid om hun taken en werkwijze te trainen en optimaal op elkaar af te stemmen.

Doel

Deze training heeft als doel om de leden van het kernteam:

  1. ervaring te laten opdoen met de rol en taken van het kernteam
  2. te bekwamen in de interne werkwijze en de rolverdeling binnen het kernteam
  3. inzicht te geven in het belang van rolvastheid

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor een samengesteld team van voorzitters en de ondersteunende rollen informatiecoördinator, secretaris/verslaglegger en adviseur crisisbeheersing.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de Basiscursus crisisbeheersing en de roltraining behorende bij hun eigen crisisrol hebben gevolgd.

Uitgelicht

Indien u met de kern van uw crisisteam wilt werken aan de onderlinge  samenwerking om de crisisbesluitvorming van het team te vergroten, dan kan deze kernteam-training daarbij helpen. Voor meer informatie, neem contact op met dccoto@rws.nl.