Crisisoefening organiseren

Veel medewerkers binnen de crisis organisatie worden geconfronteerd met deelname aan en uitwerking van crisis oefeningen. Het kunnen denken in scenario’s, en ook het opstellen van relevante scenario’s voor crisis oefeningen, en kennis van de manier waarop je in crisisoefeningen participeert is daarbij van cruciaal belang.

Aanmelden kan via de link inschrijvingen. Indien die er nog niet is, dan graag per mail naar: DCCOTO@RWS.NL met vermelding van de opleiding/training, datum, eigen organisatie en eigen telefoonnummer.

Doel

Inzicht en efficiency verwerven in (de voorbereiding van) een crisisoefening en het denken in scenario’s.

Doelgroep

Deze training richt zich op degenen die reeds als crisisfunctionaris op alle crisisniveaus (lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk) functioneren en een actieve rol spelen in het organiseren en faciliteren van crisisoefeningen. Degenen die deze rol in de crisisorganisatie ambiëren kunnen ook deelnemen.

Programma

Op interactieve wijze aan de slag gaan in oefensituaties en simulaties, die een organisatie beter kan laten profiteren van de (uitkomsten van een) crisis oefening.

Duur

Van 13.30 tot 16.30 uur

Voorkennis

Geen voorkennis vereist