Cyber Hygiene

Het gebruik van internet is de laatste jaren organisatorisch ingeburgerd, en ook bij crisisbeheersing gebeurt dit in toenemende mate. Het DCC heeft verschillende trainingen ontwikkeld die hiertoe een handvat bieden. Deze training geeft vooral inzicht in de wijze waarop een persoon zich veilig en verantwoord kan bewegen op het internet, en de veiligheidsrisico’s kan indammen.

Aanmelden kan via de link inschrijvingen. Indien die er nog niet is, dan graag per mail naar: DCCOTO@RWS.NL met vermelding van de opleiding/training, datum, eigen organisatie en eigen telefoonnummer.

Doel

Inzicht krijgen in manieren om ‘veilig’ het internet te gebruiken.

Doelgroep

Deze training richt zich op degenen die reeds als crisis functionaris op alle crisisniveaus (lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk) werken en hun kennis over (veilig gebruik van) het internet willen opfrissen. Ook degenen die deze rol buiten de crisisorganisatie ambiëren kunnen deelnemen.

Programma

De deelnemers krijgen inzicht in manieren waarop software (=’browsers’) of bijvoorbeeld email veilig kan worden gebruikt, en leren technieken om cyber-risico’s uit te sluiten.

Duur

Van 09.30 tot 16.30 uur

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.