Cyber tools en (anti) hacking

Doel

De deelnemers verkrijgen inzicht in de verschillende begrippen die veelvuldig in omloop zijn, met betrekking tot het cyber domein. Deelnemers leren een juist onderscheid maken en krijgen op deze manier kennis over de technische kanten en technieken die in deze worden gebruikt. Getracht wordt de deelnemers mee te nemen in de ‘mindset’ van de verschillende soorten hackers

Doelgroep

Deze training richt zich primair op mensen die in het kader van crisissituaties binnen het cyber domein begrip nodig hebben van enkele grondbeginselen. Tevens staat de training open voor meer algemeen geïnteresseerden die op dit terrein meer kennis willen opdoen.

Programma

Tijds het programma maakt u kennis met het internet als zodanig, de verschillende risico’s die veelvuldig gebruik van het internet met zich mee brengt en hoe daarmee om te gaan. Hierbij kunt u denken aan privacy details, fraude en financiele malversaties. Tevens leert u op welke wijze dreigingen binnen het cyber domein zich manifesteren, en welke verschillende technieken en methodes daartoe worden gehanteerd. U kunt daarbij denken aan fishing, spamming, hacking, Denial of Service, Zero Day attacks, APT’s, etc. Tevens gaat u zelf aan de slag om u een gevoel te laten krijgen hoe een en ander in de praktijk van een hacker in werkelijkheid toegaat. De cursus behandeld veel technische details, maar het hebben van een technische achtergrond is niet noodzakelijk.

Voorkennis

Voorafgaand aan deze module dient de Basiscursus crisisbeheersing te zijn afgerond.

Duur

Een dagdeel.