Effectief online vergaderen

Een online vergadering kan al snel een chaos worden. Iedereen praat door elkaar, dwaalt af of zegt helemaal niks. Wat dat betreft lijkt online vergaderen erg op offline vergaderen. Als je online vergadert is het extra belangrijk om te letten op vergaderregels die zorgen voor duidelijkheid en structuur.
Ook is het nog belangrijker dat iedereen zich goed voorbereid en dat de vergadering strak wordt geleid. In deze online training krijg je handvatten en oefeningen die hierbij helpen.

Programma

Tijdens de training leer je hoe je de vergaderagenda kunt verbeteren en aanscherpen. Aan de deelnemers wordt gevraagd om een bestaande agenda als oefenvoorbeeld bij de hand te houden. Je leert hoe je als voorzitter maar ook heel goed als deelnemer positieve invloed kan uitoefenen op de vergadering. En we oefenen hoe je ook online goed kan discussiƫren met elkaar. Online vergaderen heeft ook veel voordelen. Welke werkvormen voor informeren, meningsvorming en besluitvorming passen daar bij? Door de praktische opzet van de training kun je de opgedane vaardigheden direct de volgende vergadering al toepassen!

Doelgroep

Deze training richt zich vooral op degenen die bijvoorbeeld deel uitmaken van specifieke (operationele) crisisteams op alle crisisniveaus (lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk) en hun kennis en vaardigheden op dit punt willen verbeteren. Ook degenen die deze rol in de crisisorganisatie ambiƫren kunnen deelnemen.