Effectieve Vergadertechnieken

De focus van deze dag ligt op het besluitvormingsproces en manieren om de sfeer van een vergadering positief te beïnvloeden. Je gaat aan de slag met besluitvorming binnen een vergadering en werkvormen die passen in verschillende situaties. Ook maak je kennis met verschillende soorten vergaderdeelnemers, en hoe je met deze persoonlijkheden om kunt gaan. Op deze manier krijg je meer inzicht in groepsdynamiek en wat jij kunt doen om de vergadering positief te beïnvloeden. De training is een aanvulling op de bekende BOB methodiek, die meer gericht is op de agenda setting van een crisis vergadering.

Aanmelden kan via de link inschrijvingen. Indien die er nog niet is (staat onder AGENDA), dan graag per mail naar: DCCOTO@RWS.NL met vermelding van de opleiding/training, datum, eigen organisatie en eigen telefoonnummer.

Doel

Inzicht vergroten over groepsdynamieken bij vergaderingen en over beslissingen nemen.

Doelgroep

Deze training richt zich primair op degenen als crisis functionaris functioneren en meer inzicht willen in de groepsdynamiek van vergaderen, en technieken die daarbij helpen. De cursus staat ook open voor anderen die een mogelijke rol ten tijde van een crisis kunnen spelen.

Programma

  • De grootste vergaderergernissen
  • Fasen van besluitvorming
  • Vergaderpersoonlijkheden
  • Groepsdynamiek en werkvormen
  • Op naar een goed besluit: het borgen van afspraken

duur

Van 09.30 tot 16.30 uur

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.