Gevorderden cursus crisisbeheersing nucleair

De opleiding Gevorderden cursus crisisbeheersing nucleair borduurt voort op de Basiscursus stralingincidenten. Waar de basisopleiding m.n. inging op de achtergronden van radioactiviteit en straling, de toepassing ervan en ongevalsafhandeling op hoofdlijnen, gaat deze opleiding vooral verder in op de crisisstructuur, het functioneren ervan en accenten en impact van nucleaire ongevallen op beleidsterreinen (binnen en buiten IenW).

Deze gevorderden cursus is bedoeld voor deelnemers die komen vanuit bijv. departementen, agentschappen of veiligheidsregio’s hebben een rol of functie als bijv. AOV-er, crisismanager (bijv. van het DCC), crisiscoördinator of adviseur van een beleidsdirectie en hebben deze kennis in hun bagage of al eerder de basisopleiding stralingincidenten  gevolgd. Noodzakelijke theorie hiertoe wordt uitsluitend nog kort gerecapituleerd.

Gevorderden cursus crisisbeheersing nucleair

Deze cursus wordt fysiek gegeven op het kantoor in Den Haag, naast het Centraal Station. De cursus wordt gegeven op 01 december 2022.

https://www.dcc-ienw.nl/actueel/agenda/2022/december/1/gevorderden-cursus-crisisbeheersing-nucleair