Gevorderden cursus stralingsincidenten

Waar de Basiscursus met name inging op de achtergronden van radioactiviteit, straling en de ongevalsafhandeling op hoofdlijnen, gaat deze Gevorderden cursus stralingsincidenten vooral verder in op de crisisstructuur, het functioneren ervan en accenten en impact van nucleaire ongevallen op beleidsterreinen (binnen en buiten IenW), en mogelijke complicerende factoren daarbij. Een verdieping in de structuur maar ook op inhoud, de opbouw van het LCP-Straling vormt hierbij de basis. Naast het delen van kennis en informatie, wordt interactie tussen de deelnemers aangemoedigd en worden enkele praktische cases besproken.

Data 2023:

  • 11 mei
  • 16 november

Doelgroep

De Gevorderden cursus stralingsincidenten is toegankelijk voor deelnemers die komen vanuit bijvoorbeeld departementen, agentschappen of veiligheidsregio’s, hebben een rol of functie als AOV-er, crisismanager, crisiscoördinator of adviseur van een beleidsdirectie en hebben deze kennis in hun bagage of al eerder de basisopleiding gevolgd. Noodzakelijke theorie hiertoe wordt uitsluitend nog kort gerecapituleerd.

Locatie

De Gevorderden cursus stralingsincidenten wordt gegeven bij het DCC-IenW op de Rijnstraat 8, Den Haag (direct naast het NS station Den Haag Centraal).

Ervaring heeft geleerd dat deze cursus het beste fysiek kan worden gegeven. Daarom wordt er géén hybride mogelijkheid geboden.

Mocht u met de auto komen dan, kan er betaald geparkeerd worden in parkeergarage QPark Rijnstraat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de: Gevorderden cursus stralingsincidenten(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)