Een aantal IenW-organisaties gebruikt ICAweb als ICT-systeem voor de vastlegging en ter ondersteuning van de crisisbesluitvorming. Deze cursus is bedoeld voor degenen die met ICAweb te maken krijgen.

De netcentrische informatievoorziening van ICAweb is een vorm van informatiemanagement waarmee besluitvormers gedegen besluiten kunnen nemen op basis van de meest actuele gegevens die gedeeld worden door de crisisorganisatie en haar ketenpartners.

Doel

Basisvaardigheden ontwikkelen voor het gebruik van ICAweb. Aan de hand van deze basistraining krijgt een gebruiker inzicht in welke functionaliteit zich waar bevindt in ICAweb. De training heeft een generieke insteek, met specifieke rolgerichte opdrachten. Er wordt onderscheid gemaakt voor voorzitters en secretarissen en overige rollen.

Doelgroep

De basistraining is bedoeld voor gebruikers van ICAweb.

Programma

Door middel van gerichte opgaven oefent de gebruiker het proces in ICAweb onder begeleiding van een trainer. Na de eerste kennismaking wordt in het tweede deel van de training aan de hand van een scenario de basiskennis in praktijk gebracht.

Voorkennis

De cursist moet een ICAweb account hebben en al éénmaal hebben ingelogd.

Duur

Een dagdeel.