ICAweb voor beginners

Een aantal IenW-organisaties gebruikt ICAweb als ICT-systeem voor de vastlegging en ter ondersteuning van de crisisbesluitvorming. Deze cursus is bedoeld voor degenen die met ICAweb te maken krijgen.

De netcentrische informatievoorziening van ICAweb is een vorm van informatiemanagement waarmee besluitvormers gedegen besluiten kunnen nemen op basis van de meest actuele gegevens die gedeeld worden door de crisisorganisatie en haar ketenpartners.

Aanmelden kan via fb.icaweb@rws.nl.

Doel

Basisvaardigheden ontwikkelen voor het gebruik van ICAweb. Aan de hand van deze basistraining krijgt een gebruiker inzicht in welke functionaliteit zich waar bevindt in ICAweb. De training heeft een generieke insteek, met specifieke rolgerichte opdrachten. Er wordt onderscheid gemaakt voor voorzitters en secretarissen en overige rollen.

Doelgroep

De basistraining is bedoeld voor gebruikers van ICAweb.

Programma

Door middel van gerichte opgaven oefent de gebruiker het proces in ICAweb onder begeleiding van een trainer. Na de eerste kennismaking wordt in het tweede deel van de training aan de hand van een scenario de basiskennis in praktijk gebracht.

Omdat je straks met je eigen apparatuur moet kunnen werken, is het van belang dat je je eigen laptop meeneemt. Voor de cursus is het van belang dat je ook jouw inloggegevens bij de hand hebt.

Beschik je niet over een laptop? Geef dit dan door via fb.icaweb@rws.nl.

Programma
12.30 uur: Ontvangst met broodjeslunch
13.00 uur: Start cursus
16.00 uur: Afsluiting
 

Voorkennis

De cursist moet een ICAweb account hebben en al éénmaal hebben ingelogd.

Duur

Van 12.30 tot 16.00 uur

Locatie:

Capgemini, Vestiging Leidsche Rijn, Reykjavikplein 1, Utrecht

of DCC IenW, Rijnstraat 8, Den Haag

Afmelden

Mocht je door onvoorziene reden toch niet aanwezig kunnen zijn, laat dit dan tijdig weten via fb.icaweb@rws.nl.