Doel

De deelnemers leren hoe op efficiënte manier met grote hoeveelheden informatie om te gaan, welke specifieke technieken daarvoor bestaan, en hoe je staande te houden bij informatie lawines.

Doelgroep

De doelgroep voor deze cursus is met name informatie coördinatoren  binnen de reguliere crisisorganisatie. Ook anderen die in hun werk veel informatie verwerken zijn welkom.

Programma

Deze tijd van information overload, met name ten tijde van crisis, stelt medewerkers voor speciale dilemma’s en maakt efficiënt hanteren van grote hoeveelheden (nieuwe) informatie van groot belang. Tijdens de cursus wordt de informatie cyclus uiteen gezet, die binnen de Inlichtingen diensten wordt gehanteerd. Hiermee worden verschillende anderen trainingen uit het DCC programma bekeken in hun onderlinge samenhang. Tevens wordt gesproken over de wijze waarop zulke informatie wordt beoordeeld, de samenhang met anderen beschikbare informatie en hoe deze in zijn totaliteit te duiden. Verschillende relevante analyse technieken passeren de revue, terwijl ook in het kort gekeken wordt naar mondelinge en schriftelijke rapportage.

Voorkennis

Voorafgaand aan deze training dient de basiscursus crisisbeheersing en de roltraining informatiecoördinator te zijn afgerond.

Duur

Deze training duurt van 10.00 tot 16.00 uur