Informatiemanagement

Doel

Inzicht en ervaring opbouwen voor het inregelen van de verwerking van grote hoeveelheden informatie.

Doelgroep

Deze training richt zich op degenen die reeds geconfronteerd worden met informatie verwerking alle crisisniveaus (lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk) functioneren en hun kennis willen opfrissen. Degenen die deze rol in de crisisorganisatie ambiƫren kunnen ook deelnemen.

Programma

Op interactieve wijze aan de slag gaan in oefensituaties en simulaties, met zowel theoretische kennisoverdracht en praktijd oefeningen. De deelnemers zullen ook met elkaar over het fenomeen van informatie vergaring in gesprek gaan en gebruik maken van en ieders ervaring.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Duur

Van 13.00 tot 16.30 uur