Inhoudelijk Experts in ICCb en IAO

Tijdens grote crises met nationale opschaling kan het voorkomen dat er vanuit IenW of haar partnerorganisaties een inhoudelijk expert gevraagd wordt voor een inhoudelijke toelichting van de situatie of van een specifiek onderwerp in het ICCb en/of IAO. Denk bijvoorbeeld aan een toelichting over orkanen, droogte, een nucleair incident of milieueffecten.

Doel

Tijdens deze training gaan we in op de rol en taak van de inhoudelijk expert in deze nationale overleggen. Wat wordt er van je verwacht? Wat is je doelgroep en hoe kan je die zo goed mogelijk informeren? Waar begint en eindigt jouw rol?

Doelgroep

Alle IenW-collega’s en van partnerorganisaties die mogelijk gevraagd kunnen worden om als expert een rol te vervullen in het ICCb en/of IAO. Dat kunnen voorzitters van crisisexpertteams zijn (CETmd, CETsn, LCO, LCW, LCM), maar ook andere inhoudelijk deskundigen van bijvoorbeeld het KNMI, drinkwatersector, RIVM, ILT of beleidskern kunnen gevraagd worden.

Programma

Tijdens deze training gaan we onder andere in op de volgende vragen:

  • Wat is mijn doelgroep en welke informatie is voor hen relevant?
  • Hoe stem ik af op mijn doelgroep?
  • Complexe materie kort en bondig toelichten.
  • Waar begint en eindigt mijn rol? En wat is de rol van de IenW-vertegenwoordiger in het ICCb (DG) en IAO (DCC)?
  • Welke valkuilen kan ik tegenkomen en hoe kan ik daar mee om gaan?

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in ieder geval de basiscursus crisisbeheersing hebben gevolgd en daarmee op de hoogte zijn van de departementale en nationale opschaling.

Duur

Van 10.00 tot 16.00 uur.