Internet research en crisismanagement

In ons huidige digitale tijdperk maakt internet deel uit van ieders werkplek. In deze training worden technieken aangereikt om gestructureerd te zoeken. Die vereenvoudigen het gebruik van internet en leveren bovendien veel betere zoekresultaten. Dat kan een enorme verbetering van de informatievoorziening en het informatiebeeld tijdens een crisis opleveren.

Doel

De training leert de deelnemer relevante onderzoeksmethodologie die effectief gebruik van het internet tijdens crisissituaties mogelijk maakt. Bijvoorbeeld ten behoeve van het maken van SITRAPS, het genereren van achtergrondinformatie en ondersteund materiaal.

Doelgroep

Deze training richt zich op collega's met een crisisrol. Collega's die belangstelling hebben om deze rol te gaan bekleden zijn ook van harte welkom.

Programma

Door snel en effectief te zoeken kunnen (informatie) gaten bij SITRAPS snel worden opgevuld en kan de kwaliteit van beleids(advies)documenten sterk worden verbeterd. Door bijvoorbeeld functionaliteiten aan een browser toe te voegen wordt zoeken op het internet sneller en geeft betere resultaten. Het opstellen van een zoekplan kan daarbij helpen, bijvoorbeeld voor het achterhalen van vergelijkbare situaties uit het verleden.

De training richt zich met name op effectief handelen in een crisissituatie. Na afloop van deze eendaagse training heeft de gebruiker meerdere geavanceerde technieken onder de knie, die direct gebruikt kunnen worden.

Voorkennis

Voorafgaand aan deze training dient de basiscursus crisisbeheersing te zijn afgerond.

Duur

Twee dagdelen.