Als crisisjurist helpt u besluitvormers om tijdens een crisis tot goede besluiten te komen. Maar hoe doet u dat eigenlijk? Wat wordt concreet van een crisisjurist verwacht? Hoe stelt u zich op in een crisisoverleg? Hoe maakt u uzelf ook (juist…) voor niet-juristen begrijpelijk? Hoe gaat u om met onzekerheid maar brengt u tegelijkertijd wel “juridische geruststelling”? En hoe doet u in uw advisering recht aan de politiek-bestuurlijke omgeving waarin de besluitvormer opereert?

Doel

Over deze vragen gaat de training. U gaat aan de slag volgens de principes van het ‘ervarend leren’. Dit betekent dat we veel zelf gaan doen, om daar vervolgens samen op te reflecteren. Uiteraard is er ook veel gelegenheid om eigen ervaringen te delen en te leren van collega’s.

Doelgroep

Crisisjuristen van HBJZ en van RWS.

Programma

Hieronder vindt u het programma voor de training.

10.00 Welkom en introductie

10.30 Inleiding juridisch adviseren tijdens een crisis

11.00 Oefening 1: goed beslagen ten ijs

12.00 Lunch

12.30 Oefening 2: wat adviseert u?

13.30 Pauze

13.45 Inleiding crisisbesluitvorming

14.15 Oefening 3: hoe adviseert u?

15.45 Terugblik en afronding

16.00 Einde training/start netwerkborrel

Voorkennis

Voorafgaand aan deze training dienen deelnemers de Basiscursus Crisisbeheersing te hebben gevolgd en de webinar crisisjuristenpool IenW.

Duur

Deze training duurt van 10.00 tot 16.00 uur met aansluitend een borrel.