Sinds september 2018 deelt Rijkswaterstaat informatie tijdens crises netcentrisch via het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Zodra een RWS-crisisteam, zoals een Regionaal Crisisteam (RCT) en Landelijke Advies- en Coördinatiecentrum (LAC), naar fase 2 opschaalt, wordt de informatie via het LCMS gedeeld. In sommige regio’s zijn er met partners afspraken gemaakt om bij elkaar ‘mee te lezen’ en kan er tijdens crises voortaan ook via LCMS informatie met veiligheidsregio’s en waterschappen gedeeld worden. Door dit tijdens een crisis continu via het LCMS te delen zorgen we ervoor dat alle crisisteams continu een goed en gedeeld beeld van de situatie hebben.

Doel

Deze eendaagse knoppentraining kan gebruikt worden om verder bekend te raken met het LCMS en al het geleerde nogmaals terug te laten komen. Tijdens deze terugkomdag worden voornamelijk casussen behandeld om nog verder bekend te raken met het LCMS.  Deze terugkomdag is relevant om jaarlijks te volgen voor je rol in de crisisorganisatie!

Doelgroep

Crisisfunctionarissen uit de Rijkswaterstaat crisisorganisatie met een rol in het netcentrisch informatiedelen: Informatiecoördinator, Adviseur Crisisbeheersing, Communicatieadviseur.

Programma

Het programma start met een kort theoretisch gedeelte over de nut en noodzaak van het netcentrisch werken. Het grootste deel van het programma bestaat uit het behandelen van verschillende casussen en opdrachten en wordt geleerd hoe LCMS te gebruiken is en waar op gelet moet worden.

Voorkennis

Ter voorbereiding op de cursus nemen de deelnemers de Quick Reference Guide Netcentrisch Werken bij Rijkswaterstaat door. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de basis knoppentraining ook gevolgd is in een eerder stadium.

Duur

Een dag.