Het doel van de Quick Scan Crisiscompetenties is om op een objectieve wijze het potentieel, de geschiktheid, de kwaliteiten en de ontwikkelpunten te bepalen van sleutelfunctionarissen in relatie tot hun specifieke rol in de crisisorganisatie. De deelnemer doorloopt een individueel programma van maximaal een dagdeel. Met behulp van dit programma wordt gekeken naar het potentieel, de geschiktheid, de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van de deelnemer.

Programma

Het programma bestaat uit een competentiegerichte interview, een crisissimulatie, een persoonlijkheidsonderzoek en capaciteitentests, waarmee het conceptueel denkvermogen, de analytische vaardigheden en de mentale wendbaarheid/creativiteit in kaart worden gebracht. Deze tests geven inzicht in de snelheid waarmee en de wijze waarop de deelnemer zich grote en complexe hoeveelheden informatie eigen maakt. Tijdsdruk speelt daarbij tevens een belangrijke rol.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar DCCOTO@rws.nl.