Schriftelijk rapporteren bij crisis

Verslaglegging bij crisis vergaderingen, die onder grote (tijds) druk plaatsvinden, en gebruik van rapportages die tijdens crisisvergaderingen worden gegeven, spelen een cruciale rol bij de beeldvorming. Deze training leert de deelnemers verschillende aspecten van rapportages en verslagen te onderkennen.

Aanmelden kan via de link inschrijvingen. Indien die er nog niet is, dan graag per mail naar: DCCOTO@RWS.NL met vermelding van de opleiding/training, datum, eigen organisatie en eigen telefoonnummer.

Doel

Inzicht en ervaring in de rol van verslaglegger/rapporteur opbouwen.

Doelgroep

Deze training richt zich op degenen die reeds als verslaglegger en rapporteur op alle crisisniveaus (lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk) functioneren en hun kennis willen opfrissen. Degenen die deze rol in de crisisorganisatie ambiëren kunnen ook deelnemen.

Programma

Op interactieve wijze aan de slag gaan in oefensituaties en simulaties als verslaglegger en rapporteur in een crisisteam. Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren – uiteraard in een veilige omgeving. Aandacht gaat uit ook naar taalgebruik, formuleren en aanvullende aspecten als de WOB.

Duur

Van 13.30 tot 16.30 uur

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.