Social media en crisisbeheersing

De sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij en vormen daarmee een automatisch onderdeel van een effectieve crisisaanpak. Sociale media kunnen effectief worden ingezet om noodzakelijke informatie te verkrijgen over een bepaald incident. Hierbij dienen gangbare methodieken als ‘bron-evaluatie’ te worden ingezet om vast te stellen welke informatie bruikbaar is. In enkele gevallen kan het zelfs voorkomen dat de sociale media zelf de oorzaak zijn van een crisis. Ook dit is met reguliere methodieken te onderkennen.

Doel

De training biedt de deelnemers handige gebruikstips bij platforms als Twitter en LinkedIn en ze leren via gestructureerde zoekmechanismen sociale media effectief in te zetten als informatiebron bij de bestrijding van een crisis.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de (semi)overheid en haar crisispartners.

Duur

Twee dagdelen.