System Mapping

Hoe System Mapping helpt bij het in kaart brengen van een complex speelveld en bij het oplossen van complexe problemen in multi-stakeholder omgevingen.

In situaties met veel onderling verbonden actoren en elementen kun je overweldigd voelen omdat je niet weet hoe alles precies samenhangt en waar je moet beginnen. Zeker als je betrokken bent bij projecten of programma’s waarbij je wel de regie hebt maar niet de macht. Je leert in deze workshop hoe je complexiteit in kaart kan brengen om samen tot betere inzichten en oplossingen te komen.

Programma

De workshop is opgedeeld in 3 online modules:
1) Wat is System Mapping, wanneer kan je het toepassen, waarom werkt het in complexe situaties waarin meerdere stakeholders samen moeten optrekken om tot duurzame oplossingen te komen, wat zijn de stappen die we doorlopen om System Mapping succesvol te gaan toepassen? Welke (online) tooling kunnen we gebruiken? De eerste oefeningen.
2) Oefenen met; globale doelbepaling, het verzamelen en structureren van informatie, het ontrafelen van problemen, voorbeelden van typen actoren en informatie en zelf en samen oefenen met het finetunen van het doel en het verder structureren van informatie.
3)  Aan de slag met; hoe vinden en vullen we de ‘informatie-gaten’, hoe maken we een visualisatie die we kunnen gaan gebruiken om draagvlak te creëren en te communiceren met de doelgroep(en), waarom en hoe gebruiken we een mindmap, research map en een communicatiemap? Hoe presenteren en rapporteren we over ons werk? Hoe evalueren we de effecten? Hoe kunnen we een sessie (online) ontwerpen en uitvoeren?

Doelgroep

Eenieder die wil leren hoe je complexe situaties / speelvelden in kaart kan brengen, problemen integraler kunt oplossen, volgende stappen kan bepalen met draagvlak van de stakeholder(s) en het continu (groeps)leren in de loop van de tijd optimaal faciliteert.

Duur

Drie maal online modules van elk ca. 2,5 uur van 09.45 tot 12.15 uur (inclusief pauzes).

Voorkennis

Geen voorkennis vereist. Huiswerk optioneel ca. 30 - 45 minuten per module.