Hurricane Exercise op Sint Eustatius

In de week van 18 juni jl. heeft het DCC-IenW deelgenomen aan de Hurricane Exercise (afgekort HUREX) week op Sint Eustatius. De oefenweek werd georganiseerd door het openbaar lichaam (de gemeente aldaar). Het ministerie van Defensie en het DCC-IenW hebben daaraan een bijdrage geleverd.

Opzet van de training

De week startte met een sessie voor de (nieuwe) regeringscommissaris van Sint Eustatius, samen met andere bestuurders van het openbaar lichaam. Het DCC-IenW gaf een algemene presentatie over crisisbeheersing in Europees Nederland; principes die van belang zijn in het werkveld van crisisbeheersing en de rol van het DCC-IenW in het bijzonder. Daarnaast heeft een voorlichting en training plaatsgevonden met geledegingen uit de brandweer, de politie, de GHOR, het openbaar lichaam en de Oil Company Nustar over het melden van een incident bij Nustar.

Verantwoordelijkheid ministerie van IenW

Het ministerie van IenW is verantwoordelijk voor de vergunningverlening en -handhaving van de installatie van Nustar (een soort BRZO-bedrijf) waarmee het van belang is dat incidenten spoedig aan Europees Nederland (DCC-IenW) worden gemeld.

Weer Impact Team Caribisch Nederland

Tot slot is de werking van het Weer Impact Team Caribisch Nederland besproken en heeft er daarna ook een werkelijke oefening met het Weer Impact team Caribisch Nederland (WIT CN) plaatsgevonden, met in de internationale teleconference de deelname van KNMI, Statia, LOCC, NCC, DCO en DCC-IenW. De verslaglegging van de oefening van het WIT CN is ook naar DCC-BZK en DCC-VWS gegaan, omdat – in een real life situatie – deze ministeries zich op voorhand willen laten informeren over de preparatie op de eilanden voor orkanen. Het was een geslaagde oefenweek met leerpunten aan zowel de zijde van Sint Eustatius als aan de Europees Nederlandse zijde.