Tsunami warning getest op 14 maart

Op donderdag 14 maart vond de jaarlijkse tsunami warning test voor de Caribische regio plaats. Het primaire doel van deze oefening is om de effectiviteit van de tsunami alarmering op de Caribische eilanden te testen. Het afgeleide doel voor Europees Nederland is het testen van de effectiviteit van de tsunami alarmering vanuit DCC-IenW naar de DCC’s van de andere ministeries. Het test scenario bestond dit jaar uit een krachtige aardbeving op een diepte van 25 km in Panama. In de test werden 12 tsunami berichten verstuurd, een dummy en daarna 11 waarschuwingen. Elk volgend bericht gaf meer informatie over richting, aankomsttijd en hoogte van de tsunami golf.

Het KNMI ontvangt de tsunami melding vanuit het internationale waarschuwingssysteem stuurt deze onmiddellijk door naar de Rijksvertegenwoordiger en de gezaghebbers en eilandsecretarissen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en belt deze ook op. Daarnaast informeert het KNMI het DCC-IenW. Het DCC-IenW informeert (vervolgens) het NCC, de DCC’s van VWS, Defensie (DOC), OCW, EZK/LNV, BZ en BZK. En zet de informatie binnen het ministerie van intern IenW naar relevante betrokkenen. De autonome landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn zelf aangesloten op het tsunami waarschuwingssysteem en hebben een eigenstandige rol in het informeren van de lokale bevolking.

Table top Bonaire ivm Tsunami warning test

Table top Bonaire

De test is geslaagd in de zin dat de berichten in goede orde zijn ontvangen. Ministeries geven aan dat ze behoefte hebben aan dit soort informatie omdat zij bij een echte tsunami waarschijnlijk gevraagd zullen worden om noodhulp te verlenen, bijvoorbeeld op het gebied van telecom of patiëntenvervoer. Op Bonaire is voorafgaand aan de tsunami warning test een table top gehouden om door te nemen wie wat doet indien het een echte tsunami zou betreffen (zie foto). De test berichten zijn dit jaar voor het eerst ook naar de vertegenwoordigingen van Nederland op de autonome landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten gestuurd en naar Defensie op Curaçao. Een evaluatie van de test zal binnenkort beschikbaar zijn.