CET-md: specialistiche kennis bij complexe incidenten

Het CET-md bundelt de kennis en expertise van acht organisaties en geeft deskundig advies over de mogelijke risico’s en maatregelen om ernstige gevolgen te voorkomen en geeft ook handelingsperspectieven.Het CET-md is onderdeel van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Water (DCC-IenW). DCC-IenW coördineert de bestrijding van crises en rampen die de beleidsterreinen van het ministerie raken. Het CET-md is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via één telefonisch loket: 088 – 67 88 999.

Wat doet het CET-md

De kans op grootschalige calamiteiten in Nederland is gelukkig erg klein. Chemische bedrijven, fabrieken, transport- en andere sectoren moeten voldoen aan strenge veiligheids- en milieueisen. Maar als er een incident is of dreigt, zoals een brand of een ongeluk, kan de impact groot zijn. Er kunnen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen terechtkomen in de lucht, bodem of in het water. Om welke stoffen gaat het dan precies? Wat betekent dat voor de volksgezondheid? Kunnen we bepaalde gewassen van het land nog veilig eten? Wat betekent het voor onze drinkwatervoorziening? En hoe kunnen we voorkomen dat gevaarlijke stoffen zich verder verspreiden?

Het CET-md geeft antwoord op dat soort vragen. Bij complexe incidenten kunnen overheden, waterbedrijven en andere officiële instanties het CET-md vragen om advies, inhoudelijke expertise of informatie over mogelijke risico’s. Op basis van meetgegevens, expertbeoordelingen en analyses (bijvoorbeeld van chemische stoffen) brengt het expertteam de situatie in kaart en geeft gericht advies over mogelijke maatregelen en geeft ook handelingsperspectieven.

Meer weten?

In de factsheet staat meer informatie over het CET-md. Voor vragen kan je contact opnemen via bureauCET@rws.nl.