Beveiliging zeevaart en zeehavens tegen terrorisme

Wereldwijd hebben overheden maatregelen genomen om zeehavens en zeevaart beter te beveiligen tegen terrorisme. Dit gebeurde na de aanslagen in de VS van 11 september 2001.
 

Beveiligingsniveaus zeehavens en zeevaart

De Internationale Code voor de Beveiliging van Zeechepen en Havenfaciliteiten gaat terrorisme in havens en op zee tegen. In deze code (ISPS Code, in het Engels) worden 3 beveiligingsniveaus beschreven:

 • Niveau 1
  Dit niveau geldt altijd en biedt een basis aan passende en beschermende beveiligingsmaatregelen.

 • Niveau 2
  Dit niveau biedt door een verhoogd risico op een aanslag voor een bepaalde tijd bijkomende beschermende beveiligingsmaatregelen.

 • Niveau 3
  Dit niveau betekent maximale beveiliging. Dit gaat in als een aanslag waarschijnlijk is. Dan gelden bijvoorbeeld toegangsverboden of is sprake van strenge controles van personen en goederen.

Verder bepaalt de ISPS-code onder meer dat havenbedrijven en zeeschepen over goedgekeurde beveiligingsplannen moeten beschikken. Ook moet er een beveiligingsofficier aan boord van schepen en op de terminals zijn.

De Europese Unie heeft de ISPS-code overgenomen en aangevuld in Verordening 2004/725.

De Nederlandse overheid heeft deze internationale en Europese beveiligingsvoorschriften opgenomen in:

 • het Schepenbesluit 2004;

 • de Havenbeveiligingswet;

 • enkele ministeriële regelingen.

Piraterij bestrijden

De afgelopen jaren is wereldwijd sprake van aanzienlijke problemen voor de scheepvaart wegens (dreiging van) piraterij. Bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, de Nigerdelta en voor de kust van Somalië. 

De overheid werkt samen met andere zeevarende landen en de scheepvaartsector om piraterij te bestrijden. Het kabinet heeft besloten dat de Nederlandse marine in 2015 bijdraagt aan anti-piraterijoperaties voor de kust van Somalië. Deze operaties beschermen humanitaire transporten en koopvaardijschepen.

Nederland is in 2010 toegetreden tot het Regional Co-operation Agreement on Anti-Piracy in Asia (ReCAAP). Dit regionale verdrag heeft als doel piraterij te bestrijden. Dit gebeurt onder meer door samenwerking en informatiedeling tussen aangesloten landen. Nederland levert een actieve bijdrage.

De rol van het DCC-IenW

Het DCC-IenW neemt deel aan het overleg dat terrorisme tegen havens en op zee tegen gaat.