Bijstandsaanvraag internationale hulp

Indien in het buitenland of in onze overzeese gebiedsdelen een situatie ontstaat waarbij internationale noodhulp gewenst is, kan Nederland bijstand verlenen in de vorm van expertise of middelen.

Aanvraag voor internationale noodhulp

De aanvraag voor internationale noodhulp wordt kenbaar gemaakt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken of aan het Nationaal Crisiscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het Nationaal Crisiscentrum is het eerste aanspreekpunt voor het Emergency Response Coordinationcentre  van de Europese Unie en voor het Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre  van de NAVO. Het Nationaal Crisiscentrum vervult deze taak en houdt het ministerie van Buitenlandse  Zaken op de hoogte van alle verzoeken.

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum zendt het verzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse  Zaken door naar de coördinatiepunten (DCC’s) van de meest betrokken ministeries in Nederland.
Het Emergency Response Coordinationcentre vervult haar rol op basis van het formele Besluit Europese Commissie Civiele Bescherming.

In enkele gevallen kan het ook mogelijk zijn dat een ambassade of een internationale netwerkpartner rechtstreeks contact opneemt met het DCC-IenW of met een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De rol van het DCC-IenW

Het DCC-IenW is het coördinatiepunt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot crisis en heeft daarin ook een rol te vervullen met betrekking tot de coördinatie van bijstandsvragen in het kader van noodhulp.  Het DCC-IenW stemt af met het ministerie van Buitenlandse  Zaken en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum  en informeert na besluitvorming de interne lijn en de directe leidinggevenden van de individuele experts in geval van uitzending. Naast de uitzendingen coördineert het DCC-IenW ook de certificering (in de vorm van opleidingen) van de experts om aan de Europese standaarden te voldoen.