Trainingen afgelast tot 20 mei

Het kabinet heeft iedereen opgeroepen om tot 20 mei de sociale contacten te beperken. Op basis van deze oproep heeft het DCC-IenW besloten om geen fysieke trainingsbijeenkomsten tot 20 mei te organiseren. Voor sommige trainingen maken wij een digitaal alternatief. Deelnemers die zich hebben aangemeld voor trainingen in deze periode krijgen hiervan bericht via de e-mail.

File
Spoorvervoer
Orkaan Irma
Oosterscheldekering
Smartphone gebruik
Nucleair 2
MH17
Scheepvaart
Luchtvaart
Noodpompen

DCC-IenW

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) speelt een centrale rol bij het coördineren van incidenten, calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, water en milieu. Deze website is bedoeld voor de crisisorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar ketenpartners en is gericht op het voorbereiden op- en effectief managen van een daadwerkelijke ongewenste gebeurtenis.