File
Spoorvervoer
Orkaan Irma
Oosterscheldekering
Smartphone gebruik
Nucleair 2
MH17
Scheepvaart
Luchtvaart
Noodpompen

DCC-IenW

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) speelt een centrale rol bij het coördineren van incidenten, calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, water en milieu. Deze website is bedoeld voor de crisisorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar ketenpartners en is gericht op het voorbereiden op- en effectief managen van een daadwerkelijke ongewenste gebeurtenis.

Meld je aan!

Liaison OT (training)

Deze uitvoering richt zich op liaisons die op operationeel niveau functioneren. De training biedt praktisch houvast aan mensen die de rol van liaison operationeel team (OT) in de praktijk vervullen. De training is opgezet volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren – in een veilige omgeving. Aan de hand van simulaties, praktijkoefeningen en discussies komen knelpunten en aandachts- punten naar boven.

Activiteitendata
-
Utrecht

Nieuws

Meer nieuws