File
Spoorvervoer
Orkaan Irma
Oosterscheldekering
Smartphone gebruik
Nucleair 2
MH17
Scheepvaart
Luchtvaart
Noodpompen

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) speelt een centrale rol bij het coördineren van incidenten, calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, water en milieu. Deze website is bedoeld voor de crisisorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar ketenpartners en is gericht op het voorbereiden op- en effectief managen van een daadwerkelijke ongewenste gebeurtenis.

Meld je aan!

Extreem weer (verdiepingsmodule)

Het weer kan erg bepalend zijn voor het verloop van een crisis, zoals wanneer een brand een rookpluim met gevaarlijke stoffen veroorzaakt, wanneer aanhoudende droogte voor waterbeheerproblemen en bosbranden zorgt, of een IJslandse vulkaan een aswolk over Europa verspreid.  Extreem weer kan ook zelf crisis veroorzaken, denk bijvoorbeeld aan het begin van 2016, toen een aanhoudende ijzel zorgde voor stroomuitval en het openbare leven lam legde. De verdiepingsmodule (extreem) weer geeft een inleiding in de (Nederlandse) meteorologie en de taken van het KNMI, zodat je weersinformatie nog beter leert begrijpen.  Want alle Nederlanders gebruiken buienradar: maar hoe werkt dat eigenlijk? De focus ligt op ‘crisismeteorologie’: Er wordt bv. speciale aandacht besteed aan de kansverwachtingen en de weerwaarschuwingssystematiek: hoe komen kansverwachtingen tot stand, hoe (on)zeker zijn deze en hoe moet je ze interpreteren. Ook wordt stilgestaan bij de impact van verwacht (extreem) weer op de maatschappij.  Dit is een introductie in de meteorologie. Wanneer er behoefte is aan verdere verdieping raden we aan om naar de 2-daagse basiscursus meteorologie te gaan. De verdiepingsmodule is met name bedoeld voor crisiscoördinatoren uit de sectoren waar (extreem) weer een factor kan zijn in crisissituaties, zoals  nucleair, wegen, spoor, water, luchtvaart, etc.  (Voorrang wordt gegeven aan crisiscoördinatoren en warme rolhouders (informatiecoördinator) van het DCC, CET-md, ANVS, ProRail, RWS-VWM, etc.

Activiteitendata
-
KNMI (de Bilt)

Inhoudelijke experts in ICCb en IAO (training)

Training voor inhoudelijk experts die gevraagd kunnen worden mee te gaan naar het IAO en ICCb. Tijdens deze training gaan we in op de rol en taak van de inhoudelijk expert in deze nationale overleggen. Wat wordt er van je verwacht? Wat is je doelgroep en hoe kan je die zo goed mogelijk informeren? Waar begint en eindigt jouw rol?

Activiteitendata
-
Utrecht

Nieuws

Meer nieuws