File
Spoorvervoer
Orkaan Irma
Oosterscheldekering
Smartphone gebruik
Nucleair 2
MH17
Scheepvaart
Luchtvaart
Noodpompen

DCC-IenW

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) speelt een centrale rol bij het coördineren van incidenten, calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, water en milieu. Deze website is bedoeld voor de crisisorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar ketenpartners en is gericht op het voorbereiden op- en effectief managen van een daadwerkelijke ongewenste gebeurtenis.

Meld je aan!

Liaison BT (roltraining)

Deze training richt zich op liaisons die op beleidsniveau functioneren. Deze training biedt praktisch houvast aan mensen die de rol van liaison beleidsteam (BT) in de praktijk vervullen. De training is opgezet volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren – in een veilige omgeving. Aan de hand van simulaties, praktijkoefeningen en discussies komen knelpunten en aandachtspunten naar boven.

Activiteitendata
-
Utrecht

Voorzitter crisisteams (roltraining)

De training ‘Voorzitter crisisteam’ gaat in op de rol die een voorzitter in het crisisteam heeft, met de bijbehorende vaardigheden en verantwoordelijkheden. De training biedt, naast theoretische kennis, vooral ook inzicht in de praktische vaardigheden die van groot belang zijn om als voorzitter binnen een crisisteam optimaal te kunnen functioneren.

Activiteitendata
-
Utrecht

Adviseur Crisiscommunicatie (roltraining)

De training adviseur crisiscommunicatie bereidt communicatieprofessionals voor op hun specifieke rol tijdens vergaderingen van een crisisteam. De deelnemers worden ingewijd in de wereld van de crisisbeheersing en leren hoe ze optimaal bij kunnen dragen aan het functioneren van het crisisteam. Vragen als ‘hoe zorg ik voor een goede advisering aan de voorzitter’ en ‘hoe werkt  het  crisisbesluitvormingsproces’  krijgen dan ook de nodige aandacht. Ook taken als het uitvoeren van een mediascan, het opstellen van een communicatiestrategie en eventuele woordvoering komen aan bod. De training kenmerkt zich door ‘ervarend leren’ aan de hand van oefeningen en simulaties met een realistisch scenario. Ook door uitwisseling van ervaringen zullen knel- en aandachtspunten naar voren komen.

Activiteitendata
-
Utrecht

Nieuws

Meer nieuws