DCC-IenW

Een vliegtuigongeval of overstroming, grootschalige waterverontreiniging of extreem weer, uitval van nutsvoorzieningen, een cyberaanval of nucleaire ramp: de moderne samenleving kan getroffen worden door allerlei rampen en andere crises.

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW) speelt een centrale rol bij het coördineren van de bestrijding van crises en rampen op het gebied van infrastructuur, milieu, klimaat, nucleair en (drink)water. We leggen de verbinding tussen partijen, zodat een crisis vlot kan worden aangepakt. Met het leerprogramma van Opleiden, Trainen & Oefenenen bouwt het DCC-IenW verder aan een professioneel niveau van de crisisorganisatie om crises met elkaar te beheersen en te voorkomen.

Crisisbeheersing in Nederland. Wie is waarvoor verantwoordelijk en wie communiceert met wie?

Een crisis proberen we natuurlijk te voorkomen. Maar als er dan toch een is, willen we goed voorbereid zijn en de crisis zo snel mogelijk onder controle krijgen. Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kortweg DCC-IenW, speelt een centrale rol bij de bestrijding van crises en rampen. Wij zorgen ervoor dat de ambtelijke en politieke top op de hoogte is en wordt bijgepraat met de laatste informatie. Zo kunnen zij het juiste besluit nemen. Als informatiemakelaar zorgt het DCC-IenW ervoor dat de crisis vlot kan worden aangepakt. En dat gaat om een hoop onderwerpen: van verkeer over water, weg, spoor en door de lucht… tot extreem weer, buisleidingen en kernenergie.
 
Is er een crisis of dreigt die te ontstaan? Dan staat het DCC-IenW in nauw contact met alle betrokken partijen: hulpdiensten, veiligheidsregio’s, gemeenten, waterschappen, energie- en drinkwaterbedrijven, wegbeheerders, andere ministeries. Al die organisaties moeten elkaar natuurlijk niet in de weg lopen. Daarom zorgt het DCC-IenW ervoor dat partijen, lokaal en nationaal, elkaar weten te vinden en dat ze weten wie wat wanneer moet doen.

Dat doen we met:
• opleidingen, trainingen en oefeningen
• evaluaties van crises
• plannen
• en netwerkbijeenkomsten

Stel, door een storing in een transformatorhuis zit een halve provincie zonder stroom. Wat doe je dan? Wat betekent dit voor het spoor, scheepvaart en luchtvaart? Is er noodstroom? Zijn er gevolgen voor de levering van drinkwater? Wie stuurt de crisisbestrijding aan?

Het DCC-IenW is het eerste aanspreekpunt bij IenW in geval van crises en dé spil in de (inter)departementale crisisbeheersing. We informeren, adviseren, regisseren en coördineren. Als we ons werk goed hebben gedaan, weten alle betrokkenen elkaar moeiteloos te vinden, zijn zij op de hoogte van de laatste stand van zaken en is duidelijk welke stappen ze kunnen ondernemen.

Het credo van het DCC-IenW is dan ook: Crisismanagement is Netwerkmanagement. Als iedereen weet wat die moet doen en met wie die moet overleggen, kunnen we iedere crisis het hoofd bieden. Daar zet het DCC-IenW zich dagelijks samen met onze partners voor in!

Nieuws

Meer nieuws