Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) speelt een centrale rol bij het coördineren van incidenten, calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, water en milieu. Deze website is bedoeld voor de crisisorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar ketenpartners en is gericht op het voorbereiden op- en effectief managen van een daadwerkelijke ongewenste gebeurtenis.

Meld je aan!

Mindmappen (training)

Onderzoek heeft uitgewezen dat Mind Mappen bijdraagt aan verhoging van effectiviteit en creativiteit in het werken, tot wel 20%. Iedereen die hogere efficiency en effectiviteit wil bereiken in werk en privé en gemakkelijk een helikopterview wil (kunnen) ontwikkelen kan veel baat hebben bij het onder de knie krijgen van deze techniek. Tijdens de hoge druk van crisissituaties en overleg kan Mind Mappen helpen om snel verschillende visies naast elkaar te zetten, of te helpen bij het afwegen van voor- en nadelen. Deelnemers aan de training maken kennis met de grondbeginselen van deze techniek. Men krijgt inzicht in zowel de theorie als de praktijk. Aansluitend kan je je aanmelden voor de training mindmapmanager  (de volgende dag) om kennis te krijgen van de IenW software die het mindmappen ondersteund. Hiervoor dien je je apart aan te melden.

Activiteitendata
-
Den Haag

Snellen (training)

Een gemiddelde lezer heeft een leessnelheid van ongeveer 250 woorden per minuut. Daarbij komt dat veel lezers zich niet bewust zijn van allerlei fysiologische beperkingen. De training Snellezen is een combinatie van speciale technieken voor sneller lezen en beter onthouden van de leesstof. Deze training duurt 3 dagdelen. Op 13 juni van 9.15 tot 16.30 uur en op 14 juni van 9.15 tot 13.00 uur.

Activiteitendata
-
-
Den Haag

Basiscursus crisiscommunicatie stralingsincidenten

Het DCC-IenW en de directie Communicatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren een basiscursus over de crisiscommunicatie bij stralingsincidenten. Wil je meer leren over de effecten van een stralingsongeval, de maatregelen die genomen kunnen worden, hoe hierover gecommuniceerd wordt, en welke rol jouw organisatie heeft in zo’n situatie? Meldt je dan aan voor deze basiscursus.

Activiteitendata
-
DCC-IenW, Rijnstraat 8, Den Haag

Nieuws

Meer nieuws

Sociale media

  • Officieel twitteraccount van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat