Agenda -

43 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

23 mei Liaison operationeel team (roltraining)

Als liaison zorg je voor de verbinding tussen (een crisisteam uit) jouw eigen organisatie en een extern crisisteam. Dit doe je in ...

Activiteitendata
-
Utrecht

Opleiding | DCC-IenW

27 mei Crisis en besluitvorming (verdiepingsmodule)

Beslissingen nemen heeft te maken met informatieverwerking, cognitieve patronen en stimuli uit de omgeving. Besluitvorming ...

Activiteitendata
-
Den Haag

Opleiding | DCC-IenW

28 mei Basiscursus crisisbeheersing drinkwater en milieu (opleiding)

Deze basiscursus crisisbeheersing is meer toegeschreven naar de onderwerpen milieu en drinkwater. Extra aandacht is er voor het ...

Activiteitendata
-
Den Haag

Opleiding | DCC-IenW

04 juni Netwerkdag Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen

Chemische bedrijven, fabrieken, transport- en andere sectoren moeten voldoen aan strenge veiligheids- en milieueisen. Maar als er ...

Activiteitendata
-
Antropia, Driebergen-Zeist

Themadag | DCC-IenW

12 juni Mindmanager (software training)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt de software MindManager aan. MindManager is de beste manier om mind maps te ...

Activiteitendata
-
Den Haag

Opleiding | DCC-IenW

13 juni Netwerkdag Drinkwater

Tijdens deze Netwerkdag wordt onder andere aandacht besteed aan de ontwikkelingen en samenwerking in de crisisbeheersing, het ...

Activiteitendata
-

Themadag | DCC-IenW

13 juni Informatiecoördinator (roltraining)

Je wordt midden in de nacht opgeroepen om deel te nemen in het crisisteam van jouw organisatie en het is geen oefening. Alle ...

Activiteitendata
-
Utrecht

Opleiding | DCC-IenW

18 juni Waterbeweging en waterveiligheid

Over droge voeten, voldoende en schoon water. Hoe gaan we in Nederland om met hoog water, waterstromingen en verontreinigingen? ...

Activiteitendata
-
WMCN Lelystad

Opleiding | Rijkswaterstaat

18 juni Mindmappen (vaardigheidstraining)

Onderzoek heeft uitgewezen dat Mind Mappen bijdraagt aan verhoging van effectiviteit en creativiteit in het werken, tot wel 20%. ...

Activiteitendata
-
Den Haag

Opleiding | DCC-IenW

19 juni Informatieanalyse en oordeelsvorming (training)

Activiteitendata
-
Utrecht

Opleiding | DCC-IenW