Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op dccienw.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat het DCC-IenW om met uw persoonsgegevens?

Het DCC-IenW gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag of het verwerken van een aanmelding.

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? Of wilt u zich aanmelden voor een evenement of opleiding? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres nodig. Bij het registratieformulier staat vermeld welke gegevens deze website gebruikt en waarvoor. Het DCC-IenW gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Bewaren persoonsgegevens

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Uw vraag of aanmelding wordt door ons team verwerkt. Wij delen uw gegevens niet met derden.