Toegankelijkheid

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing vindt het belangrijk dat de website en de informatie op de website gebruiksvriendelijk, toegankelijk en vindbaar is voor iedereen.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Rijksoverheid.nl

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20-07-2020.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregel genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: een onafhankelijk bureau toetst onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. 

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.