Contact met het DCC-IenW

Bezoekadres

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag     

Algemeen emailadres

Heeft u een vraag of wilt u informatie? Stuur dan een e-mail naar dccinfo@rws.nl.

Algemeen telefoonnummer

Wij zijn tussen 09:00 en 17:00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 088 7970222.

Bereikbaarheid bij incidenten, calamiteiten en crises 24/7

Het DCC-IenW is 24/7 bereikbaar voor (inter)nationale partners binnen de overheid en het bedrijfsleven op het pikettelefoonnummer. Ons pikettelefoonnummer is bekend bij onze ketenpartners.