Contact met het DCC-IenW

Bezoekadres

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag     

Bereikbaarheid bij incidenten, calamiteiten en crises 24/7

Het DCC-IenW is 24/7 bereikbaar voor (inter)nationale partners binnen de overheid en het bedrijfsleven op het pikettelefoonnummer. Ons pikettelefoonnummer is bekend bij onze ketenpartners.