De IenW Expertgroep Cyberincidenten actief tijdens cyberoefening

Op dinsdag 2 december vond een cyberoefening plaats met RWS, FIB, UDAC, ProRail, LVNL, ANVS, RDW en DCC-IenW. De aansluiting van de LAC-CIV en de IenW Expertgroep Cyberincidenten is onder andere beoefend. De oefening diende als bewustwording van rollen, taken en verantwoordelijkheden van zowel LAC-CIV als de Expertgorep IenW Cyberincidenten op basis van de beschikbare handboeken en plannen, zoals onder andere:

- Het ‘Calamiteitenplan Cybercrisis Rijkswaterstaat 2.0’ van RWS-CIV
- Werkwijze Crisismanagement 2.0 van RWS
- Het Handboek IenW Expertgroep Cyberincidenten

Expertgroep IenW Cyberincidenten

De Expertgroep heeft als doel  om de crisisorganisatie van IenW met een integraal beeld te informeren en te adviseren. De evaluatie van deze oefening wordt na oplevering verder opgepakt door het DCC-IenW in samenwerking met andere IenW organisaties/onderdelen. In ieder geval zal de uitkomst van de evaluatie zeker benut worden voor de volgende update van het Handboek voor de IenW Expertgroep Cyberincidenten.