Keynote lecture ‘Flooding in England: Past, present and future’

Op 9 december heeft het DCC-IenW samen met RWS internationale netwerkdagen een webinar georganiseerd met de Environment Agency (EA) Engeland. Catherine Wright, Executive Director of Flood and Coastal Risk Management heeft een lezing gegeven over o.a. de ervaringen bij overstromingen de afgelopen jaren. Na afloop waren er drie deelsessies waar deelnemers de gelegenheid hadden door te praten over de presentatie. Er was veel belangstelling voor het webinar. Een ruime 150 deelnemers heeft het webinar bijgewoond. Deze week volgt ook de mogelijkheid om het webinar terug te kijken.

Webinar

Nederland heeft een jarenlange en intensieve samenwerking met de Engelse Environment Agency (EA) in de vorm van een Memorandum of Understanding met Rijkswaterstaat, met daaronder een breed werkprogramma. Waar Nederland zulke hoge normen heeft dat overstromingen bijna niet voorkomen, heeft Engeland vanwege zijn specifieke geografie, uitbundige regenval en flash-floods meer ervaring met (hoogwater)crisismanagement. Deze keynote draagt bij aan de actualiteit van ontwikkelingen in Engeland en de wederzijdse kennisoverdracht.

Het programma bestaat uit twee delen, met ieder een gemodereerde Q&A sessie (vragen via chat).

Deel 1
De afgelopen winter 2019-2020 heeft Engeland te maken gehad met diverse overstromingen. Catherine Wright wil haar ervaringen en die van haar team met de hoogwater crisisbeheersing graag met ons delen. Ook zal daarbij de  invloed van de coronacrisis op de crisisaanpak aan bod komen.

Deel 2
Engeland besteed net als de rest van het VK veel aandacht aan de gevolgen van klimaatverandering. Afgelopen juli is de “National Flood and Coastal Erosion Risk Management Strategy for England” gepubliceerd door de Engelse overheid: “This strategy sets out a vision of a nation ready for, and resilient to, flooding and coastal change – today, tomorrow and to the year 2100.” Deze strategie is de Engelse variant van het Nederlandse Deltaprogramma en geeft richting aan de adaptieve wijze waarop Engeland zijn hoogwaterveiligheid wil verbeteren, nu en straks.

Marlouke Durville, HID RWS Water, Verkeer en Leefomgeving, zal Catherine Wright introduceren.

Na afloop is er tot 16:30 uur gelegenheid om na te praten over deze samenwerking met de RWS MOU-EA coördinator Hans Pietersen, de RWS-thematrekker incidentmanagement hoog water Bart Vonk en DCC sr. adviseur crisismanagement Mark den Hollander.