Procesoefening Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water

Op vrijdag 4 december vond de jaarlijkse procesoefening van de Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water (LCM) plaats. De oefening had een hybride karakter waarbij deelnemers fysiek of digitaal konden deelnemen. Vanuit een externe locatie werd er via MS Teams een verbinding opgezet met de digitale deelnemers.

Scenario

Gedurende de oefening werd er gewerkt met een uitdagend scenario waarbij een aanvaring tussen twee schepen plaatsvond op het Hollands Diep, ter hoogte van Moerdijk. Bij de aanvaring waren een motorvrachtschip geladen met zuiveringsslib en een motortankschip betrokken. In de ochtend hebben de LCM-collega’s zich gebogen over de effecten van uitstroom van zuiveringsslib op het aquatisch milieu. In de middag werd het scenario complexer en bleek dat ook de chemicaliëntanker een gevaarlijke stof lekte. Hierop bracht de LCM wederom de gevolgen in kaart, met als gevolg het opstellen van een advies. Door het complexe scenario kon de onderlinge afstemming en het interne adviesproces van de LCM uitgebreid worden beoefend. Het werd een leerzame dag voor de LCM waarbij er nieuwe inzichten zijn opgedaan, onder andere over crisisprocessen in een tijd waarin veel overleggen noodgedwongen digitaal plaatsvinden. 

De specialisten van de LCM gaan over tot actie bij een melding van een nucleaire, biologische of chemische waterverontreiniging waarbij de waterkwaliteit ernstig in gevaar kan komen. Vaak wordt de LCM bevraagd vanuit de Officier van Dienst van Rijkswaterstaat en/of via het Crisisteam van Rijkswaterstaat. Daarnaast kan de LCM worden bevraagd door andere partners binnen het oppervlaktewater-domein, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven. Ook is de LCM een van de deelnemers aan het CET-md, waarbij samen wordt gewerkt met de andere kennis- en expert instituten.