Samen de crisis managen

Bij het WMCN in Lelystad is donderdag 16 januari vanuit het DCC IenW in samenwerking met het WMCN en de crisismanagement academie (van IFV en politieacademie) een netwerkbijeenkomst georganiseerd met als doel om de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom te verbeteren. De opkomst was groot en divers, met deelnemers van veiligheidsregio’s (incl. GHOR, politie, meldkamer), Defensie, drinkwaterbedrijven, waterschappen, RWS, RIVM, UMC Utrecht, gemeentes, havenbedrijf Rotterdam en DCC. Na het openingswoord van Michèle Blom, waarin het belang van samenwerken, elkaar kennen en verbinden werd benadrukt, kwam Saskia van de Broek (OL VR Fryslan ten tijde van de Ms Zoe) met haar reflectie op het samenwerken met veel verschillende organisaties EN vrijwilligers tijdens een crisis. Aansluitend gingen de deelnemers op basis van een scenario over laag en vervuild water met elkaar in gesprek om meer bewustzijn te krijgen over ieders rol/verantwoordelijkheden en informatiebehoefte bij dit type incident. Tevens werd met een rondleiding door de waterkamer een toelichting gegeven over het WMCN. Na afloop bleef een groot deel van de deelnemers netwerken tijdens de afsluitende borrel met buffet. De eerste reacties op deze bijeenkomst waren erg positief over het netwerken en inzicht vergroten bij de deelnemers. Ook waren er positieve reacties dat de DG RWS vanuit haar rol als coördinerend DG voor het ministerie van IenW hier zoveel belang aan hecht dat ze voor de opening naar Lelystad is gekomen. In februari wordt op basis van eigen ervaringen en evaluaties van deelnemers gekeken of en in welke vorm dit samenwerkingsverband tussen de crisismanagement academie en DCC verder vorm gegeven kan worden.