Voorbereiding op Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) nemen per 31 december 2020 afscheid van elkaar in EU-verband. Op veel onderdelen in de nieuwe handelsrelatie van de EU met het VK ligt nog geen duidelijk akkoord, en blijft de voorbereiding op een zogenaamde ‘no-deal’ Brexit actueel en is deze in volle gang. Het DCC-IenW is nauw betrokken bij de (inter)departementale Brexit-organisatie en is actief in verschillende overleggen, zodat we vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met alle IenW sectoren gesteld staan voor een mogelijke no-deal Brexit. 

Een relevant onderwerp voor IenW is bijvoorbeeld het risico op congestie van vrachtverkeer rondom de ferryterminals. Wanneer vervoerders zich niet voldoende hebben voorbereid op de douaneformaliteiten die gelden per 1 januari 2021 betekent dit o.a. dat ze geen gebruik van de ferry richting het VK kunnen maken. Vanuit de overheid wordt ingezet om zoveel mogelijk vervoerders te bereiken met de boodschap zich goed voor te bereiden. Om congestie rondom de terminals toch zoveel mogelijk te beperken anticipeert Rijkswaterstaat hierop door het opstellen en finetunen van verkeerscirculatieplannen. Rijkswaterstaat zal de vervoerders die voor een gesloten ferrypoort staan naar tijdelijke parkeerplaatsen begeleiden. Dit om doorstroming rondom de ferryterminals te bewerkstelligen en congestie en drukte op het Rijkswegennet te voorkomen. Een bijkomend aspect hierbij is dat Rijkswaterstaat bij de inrichting van de parkeerplaatsen ook rekening moet houden met de huidige COVID-19 maatregelen. Het DCC-IenW bereidt zich als crisisorganisatie voor als zich per 1 januari toch onregelmatigheden voordoen op de IenW sectoren.0