Informatiemanagement

Het DCC-IenW is al geruime tijd bezig met het gebruik en verder implementeren van LCMS en een werkwijze van netcentrisch werken. Bij recente crises is LCMS actief gebruikt door het DCC-IenW, o.a. bij de coronacrisis. Daarnaast ligt er een samenwerkingsafspraak met het IFV en NCC om situatiebeelden uit te wisselen met veiligheidsregio’s als het een van de beleidsterreinen van IenW raakt. Per 1 april wordt dit traject met 3 speerpunten opgepakt; 1) informatiedeling koud en warm DCC-IenW, 2) verkenning verdere aansluiting IenW-partners en 3) informatiedeling binnen het IenW-netwerk. Tijdens dit project werken we aan het inrichten van een doorlopend DCC-IenW beeld en zoeken we aansluiting bij partners van het IenW-netwerk in de warme fase.

Artikel LCMS bij Extreem Weer

Afgelopen februari werd LCMS voor het eerste gebruikt bij Extreem Weer. Gijs de Leeuw van het DCC werd hierover geïnterviewd. Lees het artikel via deze link: DeCrisismanager | Weercode rood: ‘Bijzonder om een keer mee te maken’

Presentatie netwerk netcentrisch werken

Op 25 maart heeft een sessie plaatsgevonden bij het netwerk netcentrisch werken van het IFV met meerdere veiligheidsregio’s, en het DCC-IenW. Daarin heeft Mark den Hollander (DCC-IenW) een presentatie gegeven over de ontwikkelingen en ambitie met het gebruik van LCMS en de implementatie van netcentrisch werken. Daarnaast zijn andere ontwikkelingen binnen het IFV besproken. Marije Visscher (IFV) heeft van deze bijeenkomst, van het Programma NCW, een mooie poster gemaakt. 

Voor meer informatie over netcentrisch werken en informatiemanagement zie: (https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Netcentrisch-Werken.aspx) en  (https://www.lcms.nl/­).

Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2)

KCR2 komt voort uit de behoefte aan een knooppunt voor Rijk en regio. Dit om invulling te geven aan een leemte ten aanzien van informatiemanagement en coördinatie. Het hoofd DCC-IenW (Edith Kuijper) zal vanuit het DCC-IenW plaatsnemen in de stuurgroep. Een manier hoe alle partners input kunnen leveren wordt uitgelopen.

Samenwerken IenW netwerk met veiligheidsregio’s

Er spelen veel landelijke ontwikkelingen. Denk aan de uitkomsten van de evaluatie wet veiligheidsregio’s, ontwikkelingen rondom het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2) en de bredere ambities op het gebied van informatiemanagement. De toenemende verbondenheid met veiligheidsregio’s en crisispartners van IenW vraagt om breder te kijken welke stappen hier met elkaar in gezet kunnen worden. Daarom zal er op 21 april een sessie plaatsvinden tussen het IenW-netwerk en de veiligheidsregio’s. In deze sessie zoomen we nader in op deze samenwerking en willen we graag verkennen welke stappen mogelijk zijn in de doorontwikkeling van de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en het IenW-netwerk.