OPROEP: DEELNAME AAN DE PILOTGROEP KENNIS- EN LEERPLATFORM

Crisisbeheersing, kennis en OTO-activiteiten vormen een onlosmakelijke eenheid. Vanuit het DCC-IenW werken wij er hard aan om iedereen, die een rol speelt binnen de crisisorganisatie, professioneel goed opgeleid en inhoudelijk scherp te krijgen en te houden. Het volgen van nieuwe ontwikkelingen en via kennis en kunde te incorporeren in ons werk is essentieel. De laatste ontwikkeling op dit vlak is dat het DCC-IenW een Kennis- en Leerplatform aan het ontwikkelen is waardoor kennis en OTO-activiteiten meer online aangeboden gaan worden, waardoor het mogelijk is dat iedereen op eigen wijze en op een eigen gekozen moment zich verder kan bekwamen in het crisisvak. 

Kennis- en Leerplatform

Op dit platform registreer je je voor het OTO-aanbod, doorloop je korte micro-learnings, is beleidsthema-gerichte informatie te vinden, staan korte informatieve films en luister je naar podcasts. Info over de meest recente ontwikkelingen op crisisgebied zijn gemakkelijk te vinden èn je leert (in)directe collega’s van en met collega’s. Kortom, een kennis- en leerplatform voor ons allemaal. De afgelopen maanden brachten we in kaart waar de behoefte ligt, welke leerwensen er zijn, hoe we dit vertalen naar het platform en hebben we een platform opgezet en ingericht.

Deelnemen aan de pilotgroep

Begin september starten we met een pilot om te testen of we op de goede weg zitten. We zoeken deelnemers voor de pilotgroep. Op basis van de feedback van de pilotgroep richten wij de verdere vormgeving en inrichting van het platform.

Wat we van je verwachten in de deelname aan de pilot is het volgende

  • Je krijgt toegang tot het platform met je eigen account. Je ontvangt van ons de instructies over de werking van het platform en wordt verzocht minimaal 3 keer (er is geen max) het platform te bezoeken. Duur per bezoek is afhankelijk van jezelf maar per keer ben je minimaal 10 minuten kwijt.
  • Na enkele weken  ontvang je digitaal een uitnodiging voor het online evaluatieformulier om je bevindingen hierin weer te geen. Invullen hiervan kost 15 minuten van je tijd.
  • In het evaluatieformulier kan je zelf aangeven of je daarna deel wilt nemen aan het aanvullende interview t.b.v. je ervaring, je ideeën en je tips voor het platform.
  • Na de pilot verwerken we alle opgehaalde input en gaan we richting Kick-off!

Wil jij deelnemer zijn? Aanmelden voor het meedoen aan de pilot kan door een mail te sturen naar DCCOTO@rws.nl.