Kennissessie ‘experts in de crisisbeheersing’

Op dinsdag 8 juni organiseerde het DCC-IenW een kennissessie over de rol van experts in de crisisbeheersing. Dit onder leiding van Wout Broekema, Universitair docent Crisis Governance aan de Universiteit Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs. Gedurende de kennissessie presenteerde Wout de uitkomsten van zijn onderzoek.

Samenwerken: kansen en bedreigingen

Experts worden steeds vaker betrokken in de crisisbeheersing en dit kan voor uitdagingen zorgen op het gebied van governance. Hij ging onder meer in op het feit dat in 93% van de crisissen er experts bij komen en gemiddeld zijn dit 7 experts per crisis. Het is niet altijd zo dat de crisisorganisatie zelf de expert uitnodigt, soms komt betrokkenheid ook op eigen initiatief. Maar wat is precies de rol van de expert en hoe verloopt de samenwerking met hen? Het raadplegen van experts brengt kansen en bedreigingen voor de crisissituatie met zich mee.

  • Kansen zijn het vergaren van kennis, het gebruik van operationele vaardigheden en een toename van legitimiteit.
  • Bedreigingen zijn verlies aan consensus en besluitvaardigheid, verlies aan controle en inbreng van afwijkende belangen.

Daarnaast ging Wout in op de 10 mechanismen die bepalend zijn voor het effectief betrekken van experts. Het was een interessante en actuele sessie waar veel van onze partners bij waren aangeschoven.