Voorjaarsstorm: oefening Weer Impact Team

Op donderdag 29 oktober vond een procesoefening van het Weer Impact Team (WIT) plaats. In de oefening stond een voorjaarsstorm tijdens festivalactiviteiten centraal. De oefening is vanuit het programma voor Opleiden, Trainen & Oefenen van het DCC-IenW samen met het KNMI georganiseerd.

Het WIT adviseert het KNMI over het al dan niet uitgeven van een code rood (weeralarm). Dit advies volgt uit een inschatting van de maatschappelijke impact van het extreme weer. De partijen die vertegenwoordigd zijn in het WIT zijn het KNMI, NCC, LOCC, DCO-IenW, ProRail, RWS-VWM (VCNL) onder het voorzitterschap DCC-IenW.

De oefening met het netwerk was in eerste instantie fysiek gepland, maar helaas zorgden de corona maatregelen ervoor dat de oefening digitaal moest plaatsvinden.

In de oefening stond een voorjaarsstorm centraal, die samenviel met grote festiviteiten in Nederland om het einde van corona te vieren: Het Nationale Vrijheidsfestival 2022. Het KNMI werd uitgedaagd een helder weerbeeld te presenteren en de overige deelnemers brachten de te verwachten impact in. Op die manier kan een onderbouwd advies aan het KNMI worden geleverd over het al dan niet uitgeven van een weeralarm (code rood). De oefening is naar tevredenheid verlopen.