Tabletop cyberincident op de Noordzee

Op 30 november nam het DCC-IenW deel aan een tabletop met een cyberscenario op de Noordzee. Recente grote cyberincidenten bij overheidsinstanties, opleidingsinstituten, Veiligheidsregio’s en handhavingsdiensten hebben aangetoond dat cyberaanvallen ook in Nederland een reële en ernstige dreiging zijn met grote organisatorische, financiële en zelfs publieke impact. Ook bij cyberaanvallen op schepen en offshore installaties op de Noordzee kan de impact aanzienlijk zijn.

Het doel van de tabletop was onder andere om

  • verschillende handelingsopties bij cyber security-incidenten op de Noordzee te beproeven;
  • het beoefenen van bestaande procedures en bekendheid vergroten;
  • eventuele onvolkomenheden, ontbrekende procedures, ontbrekende specialistische kennis te identificeren.

Tijdens de tabletop werd met de deelnemers uit de maritieme, algemene en de cyberkolom die een rol hebben - of zouden kunnen hebben - bij een (cyber)incident op de Noordzee een cyberscenario doorgelopen. Het scenario was gericht op mogelijke cyberaanvallen op schepen en offshore installaties op de Noordzee en wat de impact daarvan zou kunnen zijn.

De tabletop werd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Kustwachtcentrum Nederland georganiseerd.