Dilemmasessie grote explosie op chemiepark met een internationaal component

Op donderdag 28 januari heeft een dilemmasessie plaatsgevonden voor de managementleden van de Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gedurende de afgelopen periode heeft de gehele IenW-organisatie te maken gehad met crisisbeheersing, als gevolg van de COVID-19 pandemie. Om de bekendheid met crisisbeheersing verder te vergroten, hebben de crisiscoördinatoren van DGMI in samenwerking met het DCC-IenW, een dilemmasessie over crisisbeheersing georganiseerd. 

De sessie werd geheel digitaal via WebEx vormgegeven en had als thema een zwaar industrieel ongeval die de diverse directies van DGMI zou raken. Bij de dilemmasessie waren de MT-leden van de drie directies aanwezig: Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s en Directie Internationaal, inclusief directiesecretarissen. De hoofddoelen van de dilemmasessie waren het vergroten van de bekendheid met crisisbeheersing onder DGMI managers, het vergroten van de vaardigheden om met crisis om te gaan, meer inzicht te vergaren in de schakelfunctie van de crisiscoördinatoren DGMI en de centrale rol van het DCC-IenW binnen de crisisbeheersing en tot slot het ervaren van de complexiteit (via dilemma’s) waarmee beleidsverantwoordelijke directies geconfronteerd kunnen worden in de verschillende fasen van een crisis. Na een inleidend theoretisch deel met educatief component gingen de deelnemers aan de hand van een uitdagend scenario aan de slag in een crisisvergadering. 

Een industrieel ongeval

Het gefingeerde scenario ging in op een industrieel ongeval op Chemiepark Delfzijl, waarbij door een samenloop van omstandigheden een grote explosie plaatsvond bij een waterstoffabriek waar een pilot plaatsvond. Door een set aan cascade effecten ontstond er een grote crisis met een internationaal component richting Duitsland. De diverse directies werden met dilemma’s geconfronteerd en verzocht hierop een crisisvergadering te doorlopen. De dilemmasessie werd succesvol door ISR Nederland voorbereid en van begeleiding voorzien. Ondanks de digitale vormgeving en bijbehorende uitdagingen werd de sessie positief door de deelnemers beoordeeld en werd het een leerzame ochtend.