Inzet CET-md bij brand AVI Den Bosch

Op 9 maart 2021 was er een grote brand bij een schrootverwerkingsbedrijf, niet ver van het centrum van Den Bosch. Op het terrein van het bedrijf lag veel rubber- en metaalafval opgeslagen. De brand was moeilijk te blussen en door het aanwezige rubber trokken zwarte rookwolken over Den Bosch. Tijdens dit incident werden de instituten van het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md) ingeschakeld om de veiligheidsregio te ondersteunen.

We hebben gesproken met drie betrokkenen om zo te leren van hun ervaringen bij deze inzet. Jolanda Roelofs is Programmacoördinator van de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM en tijdens dit incident betrokken in de rol van 'Procesmanager CET-md'. Willie Peijnenburg werkt als senior onderzoeker bij het RIVM en is daarnaast coördinator bij de MOD. Ton van Leerdam is programmamanager bij KWR water en Procesmanager van het CET-md (maar had geen dienst).

Ervaring van de coördinator MOD
Via een melding in de appgroep 'CET-md I Informeren' berichten in de media, was Willie op de hoogte van de brand. Hij heeft proactief de meldkamer van de Veiligheidsregio opgebeld om de diensten van de MOD aan te bieden. De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS) en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) wilden hulp bij het in kaart brengen van de gevolgen voor de omgeving. De MOD is ter plaatse gegaan en heeft monsters in de omgeving van de brand genomen. Ook zijn er adviezen verstrekt over deeltjes die in de omgeving terecht kwamen. 
Gedurende het incident had de AGS ook adviesvragen over het bluswater verontreinigd met PFAS (een stof dat soms in blusmiddelen aanwezig is en zeer schadelijk is voor het milieu): Kon dit bluswater worden afgevoerd via de Maas of moest het worden opgeslagen in tanks? Voor het beantwoorden van deze vraag heeft Willie contact opgenomen met KWR Water en het WMCN-LCM omdat deze instituten over de meeste kennis van dit onderwerp beschikken.

Ervaring van de Procesmanager
Jolanda heeft tijdens het incident contact opgenomen met de MOD en heeft haar diensten als Procesmanager aangeboden. Omdat de coördinator en de onderzoeksleider druk waren met de inzet van de MOD, is afgesproken dat Jolanda de instituten via ICAweb op de hoogte zou stellen. Ze heeft daarbij informatie van de MOD gedeeld waardoor alle instituten over dezelfde informatie konden beschikken. Daarnaast deelden de instituten adviezen en informatie op ICAweb die zij weer deelde met de MOD. Haar taak was faciliterend en ondersteunend aan de MOD. Het is van belang dat de Procesmanager goed zicht heeft op kennis die de instituten kunnen bieden.

KWR water
Bij KWR water houden ze alle meldingen bij die binnen komen via de Watertelefoon. Het netwerk CET-md weet deze goed te vinden waardoor de contacten tussen elkaar goed en fijn zijn. De lijntjes zijn kort waardoor informatie snel over en weer kan worden gegeven. KWR water staat in contact met de waterbedrijven en tijdens het incident in Den Bosch heeft KWR water dan ook contact gelegd met de bedrijven die mogelijk effecten konden gaan ondervinden. Het betrof dan de vraag over hoe het bluswater moest worden afgevoerd. Roberta Hofman heeft contact met hen opgenomen hierover. De waterbedrijven waren hier nog niet van op de hoogte. Zo blijkt maar weer hoe belangrijk het is om proactief te handelen in dit soort situaties. Dit helpt ook voor de bekendheid voor het netwerk CET-md. Dat mensen weten wat wij als netwerk voor ze kunnen betekenen.

CET-md
Dit incident is een mooi voorbeeld van de nieuwe werkwijze van het netwerk CET-md. Verschillende instituten die elkaar proactief benaderen, met elkaar overleggen en advies geven waardoor de veiligheidsregio óf andere (rijks)overheidspartijen optimaal ondersteund worden.