Jaaroverzicht DCC-IenW 2020 - een overzicht van crises en rampen

"In alle opzichten was 2020 een uniek en bijzonder jaar. Niet eerder legde een crisis zo veel beslag op onze organisatie als de gevolgen van COVID-19. Bijna vier maanden werkten alle departementen samen in een opgeschaalde Nationale Crisisstructuur."

Elk jaar staat het DCC-IenW voor nieuwe uitdagingen op het gebied van crisismanagement. Van calamiteiten op het spoor, de weg of het water tot grote protestacties of extreme weersomstandigheden, elk incident dat de beleidsdomeinen van IenW kan raken is anders. Het jaaroverzicht 2020 blikt terug op een aantal beeldbepalende incidenten en laat zien welke rol het DCC-IenW bij deze crises speelde. Het geeft partners en relevante netwerken een helder beeld van wat het DCC-IenW betekent voor onze veiligheid.