Training crisisbeheersing| DGMo-OVS | 8 april 2022

Op vrijdag 8 april vond een fysieke training crisisbeheersing plaats voor de managementleden van de Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMO) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de bekendheid met crisisbeheersing te vergroten.

De training had onder andere als doel het opdoen van meer routine en kennis over de crisisbeheersingsprocessen en rollen voor de deelnemers aan de hand van realistische crisiscasuïstiek in de afhandeling en met name de rol van de beleidsdirecties in relatie tot de netwerkpartners (weg- en spoorbeheerders). De ingerichte crisisprocessen binnen DGMo-OVS en het DCC-IenW vormden de basis voor deze training.

Casus

De ervaringen opgedaan tijdens de wateroverlast in Limburg vorig jaar werd als casus behandeld. Ook is kort stil gestaan bij de recente storing van NS en wat dit mogelijk nog voor IenW had kunnen betekenen.

De dilemmasessie is door de crisiscoördinatoren van DGMO in samenwerking met het DCC-IenW georganiseerd en werd door ISR Nederland voorbereid en van begeleiding voorzien. De training is door alle deelnemers als positief ervaren en heeft nuttige inzichten en leerpunten opgeleverd.