Rampoefening: Sint Eustatius test nieuwe lokale crisiscentrum

Ons werk speelt zich niet alleen af binnen Nederland. Ook Caribisch Nederland valt onder onze verantwoordelijkheid. Uiteraard in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten. Zo is er op Sint Eustatius met geld van het ministerie van JenV een crisiscentrum gebouwd van waaruit bestuurders een grote of kleinere ramp kunnen bestrijden en hulp kunnen coördineren. Het centrum is vorige week officieel geopend, en meteen getest in een rampenoefening. Mark den Hollander (crisismanager DCC-IenW) was erbij en doet verslag.

Het kantoor van het EOC (Emergy Operational Center) op Sint Eustatius

Op woensdag 16 november was de officiële opening van het Emergy Operational Center (EOC) van Sint Eustatius. Het EOC zal gebruikt worden bij de voorbereiding en inzet rondom het orkaanseizoen, maar ook andersoortige crisis die in het risicoprofiel zitten. Dit lokale crisiscentrum, gebouwd met financiering vanuit JenV, heeft faciliteiten voor crisisoverleg en verschillende ruimtes voor de zogeheten Emergency Support Functies (ESF groepen). Dit zijn een soort actiecentra vanuit de lokale partners. Daarnaast zijn er (nood)slaapvoorzieningen aanwezig, zodat 24/7 doorgedraaid kan worden, o.a. met het invliegen van collega’s vanuit defensie. 

Sint Eustatius heeft de ambitie hier een regionale functie aan te koppelen, zodat bij incidenten op de andere eilanden er ook gebruik van gemaakt kan worden.

Nuttig voor IenW

Voor de officiële opening was IenW uitgenodigd. Voor IenW is een goed draaiend crisiscentrum van belang om tijdig goede informatie te ontvangen. Maar hiermee ook goed te anticiperen op eventuele hulp en bijstand die nodig is. 

Bij een crisis vindt de aanpak door de crisisdiensten zelf plaatst. Dit onder verantwoordelijkheid van de gezaghebber/regeringscommissaris van Sint Eustatius. Dit is gelijk aan de structuur als in Europees Nederland. Vanwege de kwetsbaarheid van de eilanden worden er bij de dreiging van Orkanen wel preparatief collega’s van defensie ingevlogen, en ook meer personeel van de brandweer en politie uit Nederland. 

De officiële opening, die was samengebracht met de officiële feestdag Statia day, was een goede aanleiding om een koppeling te maken met een oefening. Rijkswaterstaat verzorgt regelmatig operationele trainingen voor het oliebestrijdingsmaterieel. Het DCC-IenW heeft samen met Rijkswaterstaat en de rampencoördinator van Sint Eustatius rondom de opening van het EOC workshops en trainingen georganiseerd.

Oefenen met een olieramp

Olieramp

Op maandag 14 november werd een scenario nagebootst van een olieramp. Collega’s van Rijkswaterstaat trainden de lokaal betrokken partners, zoals het havenpersoneel, Stenapa, GTI, brandweer, kustwacht Carib en de politie hoe ze in een dergelijke situatie moeten handelen. Vanwege de verantwoordelijkheid die DGMI heeft voor het BGIM dossier (Besluit Grote Inrichtingen Milieubeheer) was deze oefening verbreed met het scenario dat er zich een incident had voorgedaan bij GTI Statia. GTI is een grote terminal voor vloeibare bulkopslag voor verschillende soorten ruwe en geraffineerde aardolieproducten. Hier ligt bij IenW een directe verantwoordelijkheid.  

De oefening duurde een hele dag, waarbij meerdere crisisteams geoefend hebben. Naast de operationele oefening, draaide het CoPI en EBT mee. Het CoPI is het crisisoverleg waar de operationele hulpdiensten gecoördineerd in overleggen. In dit geval samen met Rijkswaterstaat en de havenmeester. Het EBT is het Eilandelijke Beleidsteam, onder voorzitterschap van de regeringscommissaris.

Rijnstraat oefent mee

Parallel aan de oefening in Sint Eustatius draaiden op de Rijnstraat collega’s van DGMI, DGWB en het DCC een oefening. Op basis van de situatie op Sint Eustatius werd ingegaan op de verantwoordelijkheden en vraagstukken die aan IenW gericht konden worden. De informatielijn naar Europees Nederland werd beoefend, en vragen en aandachtspunten konden een plek krijgen in het crisisteam. 

We organiseren regelmatig soortgelijke oefeningen. Het is van belang dat de informatielijnen tussen de BES-eilanden goed verlopen. Er zit fysiek een grote afstand, daarom is bekend zijn met elkaars rollen erg van belang. Zowel op de eilanden als vanuit IenW moet er wederzijds een crisisstructuur staan, die effectief draait als het nodig is. IenW heeft er groot belang bij dat dit goed draait, want veel typen crisis vallen onder onze beleidsverantwoordelijkheid.  

Dit verslag is ook te lezen op het Rijksportaal: Rampoefening op Sint Eustatius test nieuwe lokale crisiscentrum - Rijksportaal (overheid-i.nl)