Tabletop Cyber - CIO Rijk | circa 20 deelnemers | 25 januari

Op dinsdag 25 januari vond de online Tabletop cyber van CIO Rijk (BZK) plaats. Deze tabletop werd als onderdeel van de Overheidsbrede Cyberoefening & Webinars vanuit BZK georganiseerd. De tabletop had als specifiek doel inzicht krijgen hoe de verschillende departementen de samenwerking tussen de DCC’s en departementale CISO’s en vervolgens in verbinding met nationale crisisorganisaties hebben ingericht. Aan de tabletop namen circa 20 deelnemers van diverse departementen deel, waaronder JenV, OCW, VWS en BZK. Vanuit IenW was onder andere de departementale CISO aanwezig en een aantal betrokken DCC-IenW collega’s.

Departementale CISO als inhoudelijke poortwachter

Door middel van een casus werden de deelnemers gevraagd toe te lichten wat er gebeurd binnen hun departement, welke stappen zij binnen en buiten hun organisatie doorlopen (incl. informatielijnen) en vanuit welke rol en verantwoordelijkheid. Uit de tabletop kwam naar voren dat de departementale CISO als een inhoudelijke poortwachter kan fungeren voor de DCC’s, omdat zij een directe informatielijn hebben met het NCSC. Ook werd de noodzaak onderstreept om deze verbinding tussen de cyberkolom en crisiskolom ook op nationaal niveau (NCC-DCC’s) actiever te benutten. Diverse verschillen tussen departementen kwamen tijdens de sessie aan het licht. De relevante inzichten uit deze tabletop zullen verder worden meegenomen door het DCC-IenW in de werkwijze binnen crisisbeheersing in relatie tot het cyberdossier.