Oefeningen | Crisis Expert Team milieu en drinkwater

Op 25 januari en op 2 februari hebben twee table-top oefeningen van het Crisis Experteam - milieu en drinkwater (CET-md) plaatsgevonden. In deze oefeningen zijn het proces en de samenwerking beoefend bij een grote calamiteit. Het was goed om elkaar weer fysiek te treffen of zelfs voor de eerste keer buiten het scherm te ontmoeten.

Het scenario bestond uit een brand op het chemisch industrieel complex Chemelot, waarbij door de Veiligheidsregio werd opgeschaald naar GRIP 2 en een NL-alert werd verstuurd. Oefendoelen waren o.a. rolvastheid, interne samenwerking tussen verschillende instituten en gezamenlijke beeld- en oordeelsvorming.

De oefeningen zijn goed verlopen en hebben nuttige inzichten en leerpunten voortgebracht.