Webinar crisisbeheersing en tsunami’s

Op 18 april 2023 heeft het DCC-IenW, samen met het KNMI en het Openbaar Lichaam Saba, een webinar gegeven over crisisbeheersing en tsunami’s. In dit webinar werd de basiskennis over de rol van het KNMI, tsunami’s en de werking van het waarschuwingssysteem toegelicht. Het DCC-IenW gaf toelichting op de crisisprocedures die van toepassing zijn bij een tsunami en het Openbaar Lichaam Saba ging in op de lokale voorbereidingen en een recente oefening.

Het Caribisch deel van het Koninkrijk ligt in een geologisch actief gebied. Aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen zijn daarom opgenomen in de risicoprofielen. De potentiële impact van deze verschijnselen is groot. Het dagelijks leven kan ontwricht worden met verstrekkende gevolgen voor de vitale infrastructuur en de economie. Bovendien is in het algemeen de tijd om te waarschuwen en te evacueren door de snelheid van een tsunami kort. 

Rol KNMI, DCC-IenW en het Openbaar Lichaam Saba

In dit webinar werd de basiskennis over de rol van het KNMI, tsunami’s en de werking van het waarschuwingssysteem toegelicht. Het KNMI speelt een belangrijke rol voor de Openbare Lichamen in het waarschuwingsproces voor tsunami's. KNMI opereert een meetnetwerk om o.a. aardbevingen real-time te registreren en geeft duiding aan tsunami waarschuwingen. Ook monitort zij seismische en vulkanologische activiteit en verzorgt meteorologische berichtgeving.

Het DCC-IenW (crisiscentrum van het ministerie van IenW) test regelmatig de crisisprocedure die in gang wordt gezet bij een tsunami waarschuwing.

Maar hoe werkt dit door voor het Openbaar Lichaam dat getroffen wordt? Dit wordt door middel van een best practise toegelicht van een oefening die recent is georganiseerd op Saba samen met het KNMI.

Webinar terugkijken

Dit webinar is terug te kijken op: https://www.onlineseminar.nl/dccminienw/webinar/52817/crisisbeheersing-bij-tsunamis-/#watch-player

Er komt een versie met Engelse ondertiteling om ook breder in het Caribische gebied te gebruiken. Verder is het toepasbaar als basis voor collega’s met een crisisrol en meer willen weten van deze structuur.