Nieuw piketnummer van het Crisis Expert Team – milieu en drinkwater (CET-md)

Per 1 januari 2023 kwam het oude piketnummer 088 – 678 8999 te vervallen en is het nieuwe nummer 088 - 797 7000 operationeel.

Het CET-md biedt 24/7 ondersteuning bij incidenten en crises op het gebied van milieu of drinkwater, zoals ernstige milieuverontreiniging of een verstoring van de drinkwatervoorziening. Via het oude piketnummer kwamen meldingen binnen bij de meldkamer van het RIVM. Hier vanuit werden de meldingen doorgezet naar het CET-md instituut met de juiste expertise of naar de Procesmanager van dienst. Het nieuwe nummer biedt een rechtstreekse doorschakeling naar de dienstdoende CET-md Procesmanager. 

Inmiddels zijn CET-md partners hierover geïnformeerd en gevraagd om dit aan te passen in relevante planvorming en/of (alarmerings)systemen.