Convenant Crisis Expert Team milieu en drinkwater

Op maandag 18 september is het Convenant Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden. Complexe incidenten kunnen risico’s vormen voor de volksgezondheid in Nederland. Om deze incidenten te bestrijden is specialistische kennis nodig. Het CET-md biedt 24/7 ondersteuning bij incidenten op het gebied van milieu en drinkwater door de kennis van de acht betrokken instituten te bundelen.

Dit convenant beschrijft de samenwerkingsafspraken binnen het CET-md tussen acht kennisinstituten en (overheids)instellingen: CEAG, KNMI, KWR, LIOGS, RIVM-MOD, NVIC, WFSR en WMCN/LCM. Complexe incidenten als ernstige milieuverontreinigingen of verstoringen van de drinkwatervoorziening, kunnen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. In dat geval is specialistische kennis nodig. Het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (hierna: CET-md) biedt 24/7 ondersteuning bij incidenten op het gebied van milieu of drinkwater. Dit expert- en adviesnetwerk bundelt de kennis van acht (overheids)instellingen en Kennisinstituten. Samen bieden zij een deskundig gevraagd of ongevraagd advies over mogelijke risico’s en maatregelen.

Rol DCC-IenW

Het DCC-IenW dient zorg te dragen voor de inrichting, werking en kwaliteitsborging van het CET-md. Met dit convenant draagt het DCC-IenW er zorg voor dat het CET-md op de gewenste wijze functioneert en wordt de inzet van specialistische kennis gedurende milieu- en/of drinkwaterincidenten gewaarborgd.