CET-md bij Systeemtest Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023

CET-md nam deel aan Systeemtest Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023

Op 27 september vond er een grote systeemtest plaats in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Tijdens deze test is gekeken of de crisisorganisatie voldoet aan alle wettelijke eisen. Daarnaast werden de samenwerkingen tussen de verschillende partners getoetst. Met de uitvoering van de test konden tegelijk een drietal oefeningen worden afgevinkt, te weten een BRZO, ROT en RBT oefening.

CET-md

Aan de systeemtest deed een groot aantal hulpdiensten en partners mee, waaronder het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md). Het CET-md werd ingezet voor het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen over onder meer het vrijkomen van schadelijke stoffen, gezondheidsrisico’s, gevolgen voor de drinkwatervoorziening en de beweiding van dieren.

Scenario

Het scenario van de oefeningen die samen de systeemtest vormden was als volgt:

Omstreeks 07:45 uur veroorzaakte een blikseminslag, na het overtrekken van een stormfront, op het ESSO-terrein een noodsituatie. Tank 119, gevuld met zware crude en gevaarlijke stoffen, vatte vlam door falende blussystemen.

Om 08:00 uur werd er GRIP-1 afgekondigd. Vervolgens escaleerde het incident naar GRIP 2 toen het drijvende dak van de tank scheefzakte, resulterend in een full surface fire.

De bluswaterwaterpompen bij EXXONMOBIL faalden door een technische storing veroorzaakt door de blikseminslag, wat de situatie verergerde. Een zware windstoot blies een steiger omver waarbij meerdere gewonden vielen.

Rookproblemen ontstonden bij omliggende bedrijven en op de snelwegen A15, A4 en in de Beneluxtunnel. Verschillende wegen werden afgesloten vanwege de grootschalige inzet van de brandweer.

De weerssituatie voor de oefening was vooraf besproken en in scene gezet in samenwerking met het KNMI. Vanwege het effectgebied dat werd veroorzaakt door de dikke rook en roetdepositie werd ook het ROT en RBT opgeschaald in de GRIP-4 situatie

Brand bij RR23 Oef
Beeld: ©nee
Beeldvorming voor COPI (Slob-over tank 119)

Ervaring deelnemers

De oefening verliep goed en de reacties vanuit de deelnemers waren erg positief. Zowel de dienstdoende procesmanagers van het CET-md als de betrokken experts vonden de oefening leerzaam en gaven aan dat dit soort oefeningen voor herhaling vatbaar zijn. Het opstellen van de deeladviezen en de samenwerking binnen het CET-md verliep soepel en prettig. “Doordat de CET-md experts elkaar kennen zijn er weinig barricades om elkaar te bellen voor overleg’’. Ook de samenwerking met vraagstellers zoals de (Gezondheidskundig) Adviseur Gevaarlijke Stoffen verliep effectief. Het netcentrisch werken binnen het CET-md via LCMS verliep goed: informatie over het incident werd gedeeld, evenals de te beantwoorden vragen en verstrekte deeladviezen. Het ophalen van informatie uit de veiligheidsregio via LCMS was een uitdaging maar dit lukte uiteindelijk wel.

Oef RR23 locatie
Beeld: ©nee
Overzicht ExxonMobil 3e petroleumhaven

Conclusie

We kijken terug op een geslaagde dag. Er is goed samengewerkt, veel geleerd en de oefening heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid van het CET-md.  

Team oefening RR23
Beeld: ©Nee
World Port Center waar het Regionaal Operationeel Team (ROT) en de personen van het tegenspel aanwezig waren